Kontrola rodzicielska

Kontrola rodzicielska

Przydatność kontroli rodzicielskiej wynika z faktu, że nie wszyscy użytkownicy domowego komputera powinni mieć jednakowy dostęp do wszystkich stron WWW. Wiele z tych stron zawiera treści, które skierowane do niewłaściwych osób (np. do dzieci) mogą wyrządzić ogromne szkody w ich psychice. Stąd występuje konieczność stosowania rożnego rodzaju blokad zapewniających kontrolę nad czasem poświęconym surfowaniu, jak i sprawowanie kontroli nad treściami, które stanowią podmiot tego surfowania. W ramach funkcji kontroli rodzicielskiej tworzone są określone profile rodziców i dzieci. Istotną rolę odgrywa z pewnością możliwość określenia czasu dostępu do internetu. Skrypty Visual Basic lub JavaScript, aplety Javy, animacje flash czy wyskakujące okienka wykorzystywane są przez wiele stron WWW jako dodatkowe elementy. Elementy te w pewnym stopniu również stanowią zagrożenie, dlatego też bardzo przydatna jest funkcja ich blokowania. Dzięki zastosowaniu blokady rodzicielskiej rodzic może w pełni kontrolować zarówno czas, jaki dziecko poświęca na surfowanie w sieci, jak też sam określa, jakie treści nie powinny być dla jego pociechy przeznaczone.